KOMIKSY /AUDIOSPOTY

1. Nedodržování bezpečného odstupu

Bezpečný odstup je zásadní podmínkou zastavení vozidla, aniž by došlo ke srážce. Současné brzdové a asistenční systémy významně pomáhají bezpečnému zastavení a zkrácení brzdné dráhy, ale hlavní odpovědnost je stále ještě na řidiči. Brzdná dráha naloženého kamionu s hmotností 40 t je přibližně 40 m při intenzívním brzdění z rychlosti 80 km/hod. To je asi 2x větší vzdálenost oproti osobnímu automobilu. V okamžiku, kdy osobní auto zastaví, má kamion zbytkovou rychlost ještě téměř 50 km/hod. Na mokrém povrchu může být brzdná dráha ještě 2x delší, na ujetém sněhu nebo náledí až 4x. Čas brzdění tvoří reakce řidiče, reakce brzd, náběh brzdného účinku na maximum a vlastní brzdění. Čas reakce řidiče podobně jako reakce brzdového systému je většinou méně než 1 vteřina. Blesková reakce řidiče tedy situaci mnohdy již nezachrání. Podstatné je dodržení dostatečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem.

2. Používání tabletu, notebooku nebo mobilu a telefonování nebo používání vysílačky bez handsfree

Pravidla silničního provozu jasně stanovují povinnost řidiče plně se věnovat řízení a jednoznačně zakazují držet za jízdy telefon, vysílačku nebo jiný komunikační přístroj. Řidič musí mít za všech okolností řízení pod kontrolou. U velkých vozidel a kamionových souprav je navíc velmi důležitá předvídavost a defenzívní chování. I když může být viníkem případné nehody řidič jiného vozidla, cyklista nebo chodec, důsledky střetu s kamionem bývají nezřídka tragické. Profesionální řidič se svými zkušenostmi ovšem dokáže zbytečným kolizím předcházet. Aplikace v notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu si spustí v době odpočinku a ke komunikaci s dispečinkem používá bezpečné systémy. Chrání tím životy a zdraví své i ostatních účastníků silničního provozu

3. Nesledování a nerespektování výstražné signalizace a neopatrnost na nechráněných železničních přejezdech

Podcenění nebo dokonce záměrné nerespektování výstražné signalizace může být příčinou dopravních nehod s velmi vážnými následky na životech a materiálních ztrátách. Zcela zásadní je dodržování pravidel pro železniční přejezdy, o čemž svědčí zejména tragická bilance počtu usmrcených osob při těchto nehodách. V roce 2018 došlo v ČR na železničních přejezdech k 388 nehodám, při kterých zahynulo 19 osob. Z tohoto počtu nehod došlo ve149 případech ke srážce s vlakem, z nichž se 85 nehod odehrálo na technicky nechráněných železničních přejezdech. I když vlak tudy musí projet sníženou rychlostí a strojvedoucí je povinen dát včas zvukové znamení, jsou tyto přejezdy nejvíce rizikové. Profesionální řidič vždy důsledně vnímá jak světelnou, tak zvukovou výstražnou signalizaci a s respektem předchází kolizím a vážným nehodám.

4. Nevhodný způsob předjíždění

Předjížděcí manévr s návěsovou nebo tandemovou soupravou není u ostatních řidičů zrovna oblíbený a velmi často je terčem i neoprávněné kritiky. Je však nutné uvědomit si případná rizika nehody či jen vyvolání situace, která může k nehodě vést. Pravidla silničního provozu ukládají řidičům vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 t a délkou nad 7 m zákaz předjíždět jiné vozidlo, pokud nemají k jeho předjetí dostatečnou rychlost. Současně jsou označené dálniční úseky, kde je jízda nákladních vozidel ve druhém a dalším pruhu trvale nebo dočasně zakázána. Je-li ovšem k předjetí vhodný úsek a situace, ostatní řidiči musí respektovat, že tento manévr vyžaduje přiměřený čas. Při vzájemném respektu lze pak předejít nepřiměřeným reakcím jako vybržďování nebo vulgární gesta a vyvolávání stresu.
Dodržování zákazu předjíždění na vyznačených úsecích, přes plnou čáru či v nepřehledných místech není třeba profesionálům připomínat.

5. Nedostatečná kontrola stavu vozidla a upevnění nákladu

Řidič je plně odpovědný za to, že vyjede s vozidlem, které nemá žádnou technickou závadu, má předepsanou výbavu a náklad je bezpečně zajištěn a uložen v souladu s limity povolených rozměrů a hmotností. Kontrola stavu vozidla před jízdou je u profesionálního řidiče samozřejmostí. Ví, že ušetřit několik málo minut by se nemuselo vyplatit. To se pochopitelně týká i provedení nakládky a kontroly nákladu. Nesmí v žádném případě dojít k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu. Řidič ručí za správné zajištění nákladu během celé přepravy, a pokud zjistí, že došlo k problému, musí zajistit nápravu i během přepravy. Kontrola správného rozložení a zajištění nákladu je také součástí silniční technické kontroly. Kontrolní vážení se v současné době v Česku provádí i systémem vysokorychlostního vážení za jízdy.  Zároveň je kontrola nákladu nedílnou součástí přepravní smlouvy, řidič tudíž zodpovídá za případné nedostatky v případě reklamace zákazníka nebo pojistné události. Profesionál si důsledně hledí svého trucku, dobře zná pravidla zabezpečení nákladu, umí správně používat nové technické prostředky, a tím šetří čas a peníze nejen sobě, ale i firmě a zákazníkům.

6. Nerespektování limitů doby řízení a odpočinku

Práci řidiče kamionové dopravy si dnes již vůbec nelze představit bez tachografu. Dodržování předepsané doby řízení a odpočinku patří k základním povinnostem profesionálního řidiče. Záznam řízení, přestávek, odpočinků a dalších činností řidiče je samozřejmě standardní součástí silniční kontroly nákladních vozidel a autobusů. Ovšem zásadní není algoritmus dat a minutové vyhodnocení piktogramů zobrazujících řízení, pauzu či denní odpočinek. Podstatné je, aby byl řidič v dobré fyzické i psychické kondici. Aby povinné přestávky vhodně využil  k regeneraci a načerpání nové energie. Aktuální intenzita silničního provozu to neúprosně vyžaduje. Profesionál využívá tachograf jako pomocníka a ne jako četníka. Je pak schopen efektivně a flexibilně využívat limity pro dobu řízení, aniž by se vystavoval riziku porušení a nepříjemné pokuty. A bezpečnostní přestávky a odpočinky by neměly být jen intervalem, označeným symbolem lehátka. Měl by to být v pravém slova smyslu čas relaxace. Správný profík tím přispěje k bezpečnosti nás všech.